# سمپاشی_مورچه

روشهای ساده برای کنترل مورچه ها

-هرس کردن درختها وشاخ برگ آنها وبوته هایی که درکنارساختمان وجود داردزیرادرختها وبوته هایی که ساختمانها رادربرمی گیرندمانندپلی برای مورچه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید